• Grondboringen
  • Grondwatertechniek
  • Bodemenergie
B30, Den Haag

B30, Den Haag

Nadat begin 2015 de bronnen al zijn geboord aan de Bezuidenhoutseweg 30, worden momenteel de warmtewisselaars geplaatst en wordt de inpandige installatie gemonteerd, aangesloten en bekabeld, waarna e.e.a. op korte termijn in bedrijf zal worden genomen. Onze opdrachtgever Facilicom uit Rotterdam, zal het rijksmonument wat dienst gaat doen als kenniscentrum van de overheid komende 30 jaar exploiteren en onderhouden.

Verhoeven-Drunen BV

Thomas Edisonweg 47
5151 DH Drunen

T 0416 372 378
E info@verhoeven-drunen.nl