• Grondboringen
  • Grondwatertechniek
  • Bodemenergie
Gedragscode Bodemenergienl

Gedragscode Bodemenergienl

Vandaag hebben wij de gedragscode van BodemenergieNL ondertekend. Deze code dient als gids voor gepast gedrag en correct handelen op het gebied van naleving van de wettelijke vereiste voorschriften bij aanleg en onderhoud van bodemenergiesystemen. Op deze manier willen wij graag bij blijven dragen aan een duurzame bron voor warmte en koude in combinatie met de juiste bescherming voor onze ondergrond en het daarin aanwezige grondwater.

Verhoeven-Drunen BV

Thomas Edisonweg 47
5151 DH Drunen

T 0416 372 378
E info@verhoeven-drunen.nl