• Grondboringen
  • Grondwatertechniek
  • Bodemenergie
wijziging bedrijfsactiviteiten

wijziging bedrijfsactiviteiten

In de loop der jaren zijn door Verhoeven-Drunen BV vele installaties aangelegd welke betrekking hebben op water in de ruimste zin van het woord. De laatste jaren hebben echter de werkzaamheden binnen ons bedrijf andere vormen aangenomen.
In 2017 zijn wij reeds gestopt met alle werkzaamheden omtrent waterbehandeling, en beregening van particuliere tuinen en siertuinen. Voor ons is nu ook de tijd aangebroken om definitief te stoppen met een aantal andere werkzaamheden en ons volledig te richten op het aanleggen en onderhouden van bronnen en bijbehorende installaties voor grondwaterwinning en bodemenergie.
Wij hebben daarom besloten definitief te stoppen met alle activiteiten m.b.t.:
• Beregeningsinstallaties / irrigatiesystemen en bijbehorende automatiseringen en leidingwerk e.d.
• Tuinbouwcomputers / Klimaatcomputers
• Wateropslag (silo’s / bassins e.d.)
• Alle soorten (pomp)installaties, anders dan voor grondwaterwinning / bodemenergie. (o.a. installaties m.b.t. regenwater, oppervlaktewater, drinkwater, proceswater, drainage, afvalwater, verwarming, dosering, fonteinen / vijvers, bemaling etc.
• Alle soorten aanliggende installaties, zoals b.v. waterdistributienetten, blusleidingen, veedrenksystemen
• Levering / onderhoud / revisie van pompen en/of installatiecomponenten welke niet grondwater gerelateerd zijn evenals generatoren en compressoren e.d.
• Alle installaties in de particuliere sector.
Mocht u in de toekomst een partner zoeken die u kan helpen met 1 van bovenstaande werkzaamheden, dan zouden onderstaande bedrijven u wellicht van dienst kunnen zijn:

(grond)waterbehandeling: GeonWater, Tilburg www.geonwater.nl

Beregening siertuinen: DVC Beregening, Dussen www.dvcberegening.nl

Overige beregening / klimaatcomputers e.d.: Sandtech, Breda www.sandtech.nl

watersilo’s: Groosman, IJzendijke www.watersilosgroosman.nl

overige wateropslag: Albers alligator, Wageningen www.albersalligator.com

Onderbemalingspompen: Vopo, de Rijp www.vopo.nl

Indien er vanuit u nog vragen zijn, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.
Wij danken u voor de vele jaren plezierige samenwerking en blijven u graag van dienst op het gebied van grondboringen, grondwatertechniek en/of bodemenergie.

Verhoeven-Drunen BV

Thomas Edisonweg 47
5151 DH Drunen

T 0416 372 378
E info@verhoeven-drunen.nl