• Grondboringen
  • Grondwatertechniek
  • Bodemenergie

Doublet systemen

Voor ondergrondse energieopslag met een grote(re) capaciteit, wordt veelal gebruik gemaakt van (meervoudige) doublet systemen. Deze systemen bestaan uit minimaal twee bronnen, waaruit zowel water wordt onttrokken als in geïnfiltreerd. Afhankelijk van de doorlatendheid van de ondergrond op de projectlocatie, kunnen deze bronnen een capaciteit van wel 300 m3/uur of meer per bron hebben. Door meerdere bronnen te koppelen, zijn gigantische vermogens mogelijk.

Verhoeven-Drunen kan vrijwel iedere gewenste installatie voor u verzorgen. Als lid van de BodemenergieNL, hanteren wij tijdens de aanleg van het systeem de BodemenergieNL richtlijnen. Hierdoor bent u verzekerd van een deugdelijk grondwatersysteem, waarmee u de komende jaren niet alleen over voldoende koude en warmte beschikt, maar ook van de financiële voordelen profiteert.

Bepaalde delen van de installaties zijn door Verhoeven-Drunen gestandaardiseerd, waardoor de kosten kunnen worden beperkt. Uiteraard zijn alle toegepaste materialen geschikt voor de heersende grondwaterkwaliteit ter plaatse. Bovendien beschikt Verhoeven-Drunen over een 24/7 storingsdienst om stilstand te beperken.

Verhoeven-Drunen BV

Thomas Edisonweg 47
5151 DH Drunen

T 0416 372 378
E info@verhoeven-drunen.nl