• Grondboringen
  • Grondwatertechniek
  • Bodemenergie

Wat we doen

Verhoeven-Drunen verzorgt grondwatervoorzieningen t.b.v. waterwinning, bodemenergie en bluswater voor voornamelijk zakelijke opdrachtgevers in diverse branches. Het gaat daarbij onder meer om de aanleg van bronnen, pompinstallaties, het uitvoeren van grondboringen en projecten op het gebied van waterwinning en (ondergrondse) energie opslag. Daarbij hanteren we een kwaliteitsbeleid, vastgelegd onder ISO 9001 certificering.

Verhoeven-Drunen hecht grote waarde aan kwaliteit, veiligheid en milieu. Het spreekt voor zich dat we beschikken over een VCA certificaat en dat het kwaliteitsbeleid is vastgelegd onder ISO9001 certificering. Tevens is Verhoeven-Drunen onder meer lid van BodemenergieNL en Uneto-VNI.

Ter bescherming van de bodem en het daarin aanwezig grondwater, worden alle werkzaamheden uitgevoerd conform BRL2100, protocol 2101 en BRL11000, protocol 11001

Verhoeven-Drunen BV

Thomas Edisonweg 47
5151 DH Drunen

T 0416 372 378
E info@verhoeven-drunen.nl