• Grondboringen
  • Grondwatertechniek
  • Bodemenergie

Aanleg bronnen

Onze ondergrond, en het daarin aanwezige grondwater, is complex en kwetsbaar. Het is daarom van groot belang om tijdens het aanleggen van bronnen zeer zorgvuldig te werk te gaan. De doorboorde grondlagen worden daardoor zo min mogelijk verstoord en de kwaliteit van ons grondwater blijft gewaarborgd.

Door het toepassen van de geschikte boormethode en boordiameter, het gebruiken van de juiste machines en het inzetten van vakkundig en ervaren personeel is een levensduur van bronnen, in vrijwel alle gevallen, van enkele decennia eerder regel dan uitzondering.

Uiteraard worden alle boringen door Verhoeven-Drunen uitgevoerd volgens de geldende wet- en regelgeving en BRL2100 protocol 2101. Om de vereiste kwaliteit te kunnen waarborgen, is Verhoeven-Drunen ISO9001 gecertificeerd en beschikt het bedrijf over een VCA* certificaat.

Verhoeven-Drunen BV

Thomas Edisonweg 47
5151 DH Drunen

T 0416 372 378
E info@verhoeven-drunen.nl