• Grondboringen
  • Grondwatertechniek
  • Bodemenergie

Bodem- en grondwateronderzoek

Hoewel Verhoeven-Drunen beschikt over boorgegevens van nagenoeg alle locaties in Nederland, en tevens een beroep kan doen op de landelijke database van TNO (Dinoloket), kan het voorkomen dat er op bepaalde plekken te weinig gegevens van de bodem beschikbaar zijn. Een proefboring (ook wel verkenningsboring genoemd) is in die gevallen een perfecte oplossing.

Middels een verkenningsboring kan de ondergrond op de projectlocatie, tot iedere gewenste diepte, in kaart worden gebracht. Tevens kunnen er peilbuizen geplaatst worden om, indien nodig, wateranalyses uit te voeren. Uiteraard wordt er een nauwkeurige boorstaat opgesteld volgens NEN5104 en een gedetailleerde beschrijving gemaakt van de eventuele peilbuizen, grondwaterstanden en de aanvulling van het boorgat.

Verhoeven-Drunen draagt tevens zorg voor het nemen en laten analyseren van watermonsters. Dit geldt zowel voor chemische als klassieke parameters. Ook kunnen wij de ontgassingsdruk van het grondwater bepalen, voor bijvoorbeeld het ontwerp van een grondwatersysteem voor ondergrondse energieopslag.

Indien gewenst kan ons bedrijf redoxgrenzen in kaart brengen en putproeven uitvoeren, om de doorlatendheid van het watervoerende pakket te bepalen. Ook kunnen er zoutwachters worden geplaatst.

In samenwerking met andere partijen, voeren wij ook geofysische boorgatmetingen uit.

Verhoeven-Drunen BV

Thomas Edisonweg 47
5151 DH Drunen

T 0416 372 378
E info@verhoeven-drunen.nl