• Grondboringen
 • Grondwatertechniek
 • Bodemenergie

Boortechnieken

Verhoeven-Drunen beschikt over een aantal methodes waarmee grondboringen worden uitgevoerd. De zuigboor- en luchtliftmethode wordt veruit het meest toegepast.

Bij de zuigboormethode wordt het los geboorde sediment door een boorbuis, met behulp van een zelfaanzuigende pomp, omhoog gebracht, waarna het boven maaiveld wordt opgevangen in bezinkbakken. Zuigboren is mogelijk tot een diepte van ca. 100 m. Vaak wordt echter op circa 30 meter diepte reeds overgegaan op de luchtliftmethode.

Bij de luchtliftmethode wordt met behulp van een compressor, op minimaal 25 meter diepte, lucht geïnjecteerd in de boorbuis, waardoor het soortelijk gewicht van de vloeistof in de boorbuis lager wordt. Het zwaardere water buiten de boorbuis drukt vervolgens het mengsel van lucht, water en sediment tot boven maaiveld, waar het in de bezinkbakken wordt opgevangen. Dit werkingsprincipe wordt ook wel mammoetpomp of gaslift genoemd.

De zuigboor- en luchtliftmethode hebben als voordeel ten opzichte van andere boormethoden:

 • Uitermate geschikt voor grotere diameters (tot 1200 mm met onze standaarduitrusting).
 • Zeer nauwkeurige monstername mogelijk, wat leidt tot betere gegevens van de ondergrond.
 • Mogelijk tot grote dieptes (ca. 750 m).
 • Veelal geen additieven in de boorspoeling nodig, waardoor natuurlijke grondlagen schoner, en dus beter waterdoorlatend, blijven.
 • Goede controle op het boorgat.
 • In Noord-Brabant is er geen geofysische boorgatmeting verplicht bij dieptes groter dan 30 meter (bij spuitboren is dit wel verplicht).
 • Toegestaan voor het aanleggen van bronnen voor bodemenergie (spoelboren is niet toegestaan volgens BRL11.000)

Overige boortechnieken welke door Verhoeven-Drunen (eventueel in samenwerking met vaste partners) kunnen worden uitgevoerd zijn onder andere:

 • Pulsboormethode
 • Handboren
 • Spoelboren
 • Counter flush boren
 • Avegaarboringen
 • Holle avegaarboringen
 • Sonisch boren
 • Boren met poliepknijper
 • Kernboren
 • “Down the hole” hamerboren
 • Boren met rollerbit
Verhoeven-Drunen BV

Thomas Edisonweg 47
5151 DH Drunen

T 0416 372 378
E info@verhoeven-drunen.nl