• Grondboringen
 • Grondwatertechniek
 • Bodemenergie

Brandputten

Bronnen ten behoeve van bluswatervoorzieningen vormen een betrouwbare oplossing die nagenoeg heel Nederland toepasbaar is.

Belangrijke voordelen zijn onder andere:

 • Voldoende en onafgebroken waterlevering gegarandeerd.
 • Vrijwel overal toepasbaar, in iedere gewenste capaciteit.
 • Ook bij vorst volledig inzetbaar.
 • Financieel vaak aantrekkelijker dan reservoirs, bufferkelders en/of grote waterleidingaansluitingen.
 • Eenvoudig en snel in werking gesteld.

Naast een beproevinscertificaat ontvangt de opdrachtgever alle overige gegevens van de bron.

Bij de aanleg van brandputten, zijn de volgende opties mogelijk:

 • Bovengronds afgewerkt
 • Inhanger met Storz NA133 zuigaansluiting
 • Aanrijbeveiligingen
 • Aanwijsborden
 • Inhangers / Zuigbuizen
 • Ondergronds (gelijk met maaiveld) afgewerkt, geschikt voor zwaar verkeer
 • RVS bronkoppen
 • Pompinstallatie + toebehoren (bij diepere grondwaterstanden)
 • Overige specifieke wensen opdrachtgever / brandweer
 • Onderhouds- / controlewerkzaamheden

Uiteraard worden alle werkzaamheden ten behoeve van brandputten vakkundig uitgevoerd volgens de ‘richtlijnen voor de aanleg en installatie van brandputten’, de voorschriften van de ‘NVBR’ (Nederlandse vereniging voor brandweerzorg en rampenbestrijding) en de eisen of wensen van de lokale brandweer.

Verhoeven-Drunen BV

Thomas Edisonweg 47
5151 DH Drunen

T 0416 372 378
E info@verhoeven-drunen.nl