• Grondboringen
  • Grondwatertechniek
  • Bodemenergie

Pompinstallaties

Verhoeven-Drunen heeft al ruim honderd jaar ervaring in het leveren en monteren van pompinstallaties. Wij bieden u de keus uit verschillende (zeer betrouwbare) merken, die garant staan voor een lange levensduur. De capaciteiten lopen uiteen van enkele liters tot enkele honderden kubieke meters per uur, voor bijvoorbeeld drinkwaterwinning, beregening, bluswatervoorzieningen en ondergrondse energieopslag.

Naast het plaatsen van pompinstallaties, verricht Verhoeven-Drunen ook revisie- en onderhoudswerkzaamheden. Voor periodiek onderhoud en/of het testen van uw installaties is het mogelijk een onderhoudscontract af te sluiten.

Het aanbrengen van een pompinstallatie met onderwaterpomp (en eventuele frequentieregeling) in een bron heeft een aantal belangrijke voordelen t.o.v. bovengrondse pompen:
•Plaatsbesparing
•Geen geluidsoverlast
•Minder energievraag
•Bedrijfszekerder

Verhoeven-Drunen ontwerpt, levert, installeert en onderhoudt pompinstallaties met onderwaterpompen in alle gewenste volumestromen en opvoerhoogtes. De bijbehorende putbehuizing is ervoor bedoeld om de installatie tijdens onderhouds- of reparatiewerkzaamheden bereikbaar te houden en kan geheel naar wens worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend zijn alle toe te passen materialen geschikt voor de heersende grondwaterkwaliteit.

 

 

Verhoeven-Drunen BV

Thomas Edisonweg 47
5151 DH Drunen

T 0416 372 378
E info@verhoeven-drunen.nl