• Grondboringen
  • Grondwatertechniek
  • Bodemenergie

Sprinklerbronnen

Een sprinklerinstallatie is een van de meest betrouwbare vormen van brandbestrijding. Door een beginnende brand direct bij de bron aan te pakken, blijft de schade vaak beperkt en is de rest van de omgeving goed beschermd.

Drinkwateraansluitingen zijn de laatste jaren, door steeds hogere eisen, aanzienlijk in kosten gestegen. Soms zijn de gewenste waterhoeveelheden zelfs onmogelijk. Een bron als voeding voor de sprinklerinstallatie is een perfecte, en soms zelfs de enige, uitkomst. Huidige brontechnieken en bijbehorende pompsystemen zijn vandaag de dag zo geoptimaliseerd, dat de gewenste waterhoeveelheid altijd voorhanden is.

Verhoeven-Drunen verzorgt het gehele bronpomsysteem in eigen beheer, inclusief terreinleidingen, schakelkasten en overige werkzaamheden zoals het uitvoeren van wateranalyses, jaarlijkse inspecties / beproeving etc.

In sommige gevallen is het ook mogelijk om bronnen voor ondergrondse energieopslag te combineren met een sprinklertoepassing.

Verhoeven-Drunen BV

Thomas Edisonweg 47
5151 DH Drunen

T 0416 372 378
E info@verhoeven-drunen.nl