• Grondboringen
  • Grondwatertechniek
  • Bodemenergie

Waterwinputten

Circa 60 procent van het drinkwater dat in Nederland wordt gebruikt, is grondwater. Ook het overgrote deel van het industriële water en water voor irrigatie en de voedingsmiddelenindustrie komt uit onze bodem. Waterwinputten bepalen dus een groot, en belangrijk, deel van onze welvaart.

Verhoeven-Drunen boort waterwinputten in iedere gewenste capaciteit, diepte en afmeting, voor alle denkbare marktsegmenten. Denk daarbij voornamelijk aan de drinkwatersector, (levensmiddelen)industrie en land- en tuinbouw.

Iedere boring wordt met grote zorg uitgevoerd, waarbij van elke bron minimaal de volgende gegevens worden vastgelegd:

  • Nauwkeurige boorbeschrijving volgens NEN5104
  • Inbouwstaat
  • Aanvulschema
  • Capaciteitsmeting

Deze gegevens vereenvoudigen toekomstig onderhoud en maken deel uit van het revisiepakket, dat na de boring aan de klant wordt overhandigd. Van alle toegepaste materialen zijn productcertificaten beschikbaar. Van het toegepaste filtergrind kunnen, op verzoek, zeefanalyses ter beschikking worden gesteld.

Vervolgens kan ook het verdere project door Verhoeven-Drunen worden uitgevoerd, zoals het ontwikkelen van de bron, het plaatsen van de putbehuizing, de pompinstallatie en bijbehorend leidingwerk en het verzorgen van de elektro-, meet-, en regeltechniek.

Verhoeven-Drunen BV

Thomas Edisonweg 47
5151 DH Drunen

T 0416 372 378
E info@verhoeven-drunen.nl