• Grondboringen
 • Grondwatertechniek
 • Bodemenergie

Onderhoud / renovatie / saneren

Door de conditie van een bron goed te bewaken en tijdig actie te ondernemen bij eventuele verstopping, kan schade aan de bron veelal worden beperkt. Het is mogelijk hiervoor een onderhoudscontract af te sluiten, waarbij de benodigde metingen aan en registraties van de bron (en eventueel de bijbehorende pompinstallatie) periodiek worden uitgevoerd.

Indien blijkt dat een bron onherstelbaar beschadigd is, of als een bron niet meer gebruikt wordt, kan deze door Verhoeven-Drunen worden gedempt of verwijderd.

Afdichten / saneren
Indien een bron niet meer te herstellen is of definitief buiten gebruik wordt gesteld, kan Verhoeven-Drunen de bron saneren en beschikt uiteraard over de daarvoor benodigde certificaten (BRL2100).

De bron wordt afgedicht volgens de daarvoor geldende overheidsregels, waarna de opdrachtgever een certificaat van de werkzaamheden ontvangt. Uiteraard kan het demonteren en verwijderen van de bijbehorende pompinstallatie, de putbehuizing, leidingwerk en overige componenten ook door Verhoeven-Drunen worden uitgevoerd.

Indien nodig, kunnen vooraf watermonsters worden genomen. Als goede gegevens van de af te dichten bron ontbreken, kan een camera inspectie worden uitgevoerd.

Afhankelijk van de constructie van de bron, voorschriften vergunning en/of specifieke wensen van de klant, kan de bron worden afgedicht met grind, zwelklei, onderwaterbeton en grout, of een combinatie van deze producten in lagen.

Verhoeven-Drunen beschikt over de benodigde certificaten welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deze werkzaamheden.

Camerainspectie
Voor het uitvoeren van visuele inspecties in de bron, kan een onderwatercamera worden ingezet. Hierdoor kan de filterstelling van een bron in kaart worden gebracht, wanneer deze ontbreekt. Ook kunnen beschadigingen, vervuilingen en zandintrede worden gedetecteerd.

De onderwatercamera kan tevens worden ingezet als er twijfel bestaat over de constructie van een nieuwe bron. Met behulp van moderne technieken worden de resultaten digitaal vastgelegd en overhandigd aan de opdrachtgever.

Reparatie
Het kan voorkomen dat een bron, na verloop van tijd, beschadigd. geraakt. Dit kan door onder meer corrosie, verouderde materialen, invallen van bijvoorbeeld de onderwaterpomp of schade van buitenaf.

Verhoeven-Drunen kan in sommige gevallen een bron herstellen. Dit kan bijvoorbeeld middels:

 • Het plaatsen van binnenfilters
 • Afdichten van filterdelen of beschadigingen
 • Het plaatsen van inhangbuizen
 • Opboren en vervangen
 • Bodem reparatie (aanstorten met beton)

Testen en beproeven
Door het periodiek testen van een bron en het uitvoeren van bijbehorende metingen, is het mogelijk eventuele problemen met de bron of bijbehorende pompinstallatie tijdig te constateren. Hierdoor kan mogelijke schade worden voorkomen of beperkt.

Voor het testen en beproeven van een bron, wordt een combinatie gekozen van onderstaande werkzaamheden:

 • Diepte inpeilen
 • Uitvoeren capaciteitsmeting
 • Uitvoeren flowmeting
 • Meting opgenomen pompenergie
 • Meting 0-druk bronpomp
 • Meting waterkwaliteit
 • Meting zand- en slibhoudendheid
 • Camera inspectie
 • Afpersen leidingsystemen
 • Overige (visuele) inspecties

De werkzaamheden kunnen worden aangeboden in een op maat gemaakt onderhoudscontract. Uiteraard worden de bevindingen en resultaten nauwkeurig geregistreerd en aan de opdrachtgever overhandigd.

Overige
Vaak is het te kostbaar om een bron zomaar te vervangen. In overleg met de opdrachtgever wordt altijd bekeken wat de beste en financieel meest gunstige oplossing is. Overige, op deze website niet genoemde technieken, kunnen wellicht toch uitkomst bieden. Ook kunnen, in extreme gevallen, bronnen worden uitgeboord en scheidende lagen in de ondergrond opnieuw worden hersteld.

Verhoeven-Drunen BV

Thomas Edisonweg 47
5151 DH Drunen

T 0416 372 378
E info@verhoeven-drunen.nl